Video nadzor

Sistemi za video nadzor predstavljaju ključni preventivni instrument u službi zaštite objekata. Osim što efikasno odvraća potencijalne počinitelje kaznenih djela (provale, krađe, vandalizam itd.) ima i mnoge druge funkcije kao što su nadzor objekta u realnom vremenu, nadzor proizvodnje, rana detekcija požara, pa se često integriše sa ostalim sistemima tehničke zaštite jer omogućava videoverifikaciju događaja.

Ugradnjom video nadzora djelujete aktivno i preventivno. Prilikom projektovanja sistema uzima se u obzir specifičnost objekta, položaj, njegova namjena itd. Sistem video nadzora se sastoji iz:

• potrebnog broja spoljašnjih i/ili unutrašnjih kamera,
• centralnih uređaja, koji služe za prihvat, obradu, i snimanje video signala dobijenih sa kamera i
• monitora i ostale dodatne opreme u zavisnosti od potrebe klijenta

iphone-camerasPravilnim izborom kvaliteta kamere obezbjeđuje se i kvalitetna zaštita objekta. Najčešće se koriste digitalne i IP kamere koje omogućavaju višestruko bolju rezoluciju slike u odnosu na analogne kamere. U zavisnosti od konfiguracije objekta u ponudi su kamere različite osjetljivosti na svjetlost, širine ugla snimanja, sa optičkim zumom i bez, day/night, fiksne ili pokretne. U zavisnosti od ugroženosti i namjene objekta, kao i potreba krajnjeg korisnika, centralni uređaj za snimanje može biti: DVR (digitalni video rekorder) na koji se mogu priključiti analogne, digitalne ili IP kamere ili NVR (mrežni video rekorder) koji se koristi isključivo za povezivanje IP kamera. Snimljeni materijal smiješta na hard disk u formatu koji je zaštićen od daljih naknadnih korekcija u raznim operativnim sistemima, sa mogućnošću udaljenog pristupa preko lokalne mreže ili interneta. Snimanje se može vršiti u realnom vremenu, 24 časa dnevno, ili sa mogućnošcu detekcije pokreta-promjene u slici čime se štedi prostor na hard disku. Kontrola i pregled snimljenog materijala je moguća na računaru,tabletu ili pametnom telefonu.
Max-Pro u svojoj ponudi ima opremu sledećih proizvođača :

SAMSUNG
SONY
DAHUA
DVC
AXIS
BOSCH