Kontrola pristupa

Sistemi kontrole pristupa omogućavaju zaštitu objekta ili njegovih pojedinih djelova  od neovlašćenog ulaska, kao i evidenciju ulaska i izlaska iz štićenog prostora, te kontrolu radnog vremena. Osnovni zadatak sistema je dozvola pristupa - ulaza ili prolaza - isključivo ovlašćenim osobama.
Svi podaci se spremaju u  bazu podataka iz koje se mogu koristiti i u drugim programima. Rad sistema se lako prilagođava konkretnim potrebama korisnika (putem zadavanja parametara sistema, načina prikupljanja podataka, obrade podataka i generisanja širokog spektra izvještaja).

Vršimo projektovanje sistema za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena u skladu sa potrebama korisnika, kao i integraciju sa drugim sistemima tehničke zaštite.

Max-Pro u svojoj ponudi ima opremu sljedećih proizvođača:

Paradox
Kantech
Geovision
Jantar