+382 20 663 035

info@maxpro.me

Video nadzorAlarmni sistemiKontrola pristupa

Video nadzor

U svakom trenutku imajte na oku Vašu imovinu

Learn More

Alarmni sistemi

Spavajte mirno

Learn More

Kontrola pristupa

Ograničite pristup poslovnim prostorijama

Learn More

Dobrodošli na naš veb sajt

Contact Us
Odaberite neku od naših usluga

Video nadzor

Sistemi za video nadzor predstavljaju ključni preventivni instrument u službi zaštite objekata. Osim što efikasno odvraća potencijalne počinitelje kaznenih djela (provale, krađe, vandalizam itd.) ima i mnoge druge funkcije kao što su nadzor objekta u realnom vremenu, nadzor proizvodnje, rana detekcija požara, pa se često integriše sa ostalim sistemima tehničke zaštite jer omogućava videoverifikaciju događaja. […]

Alarmni sistemi

Alarmni sistemi su najzastupljeniji vid tehničke zaštite. Ugradnjom savremenog alarma za kuću, stan ili poslovni prostor dobijate kompletnu zaštitu i podršku od neželjenih događaja. Alarmni sistem omogućava:24 – časovnu zaštitu i podrškuInstalacijom alarmnog sistema povezanog na monitoring centar omogućeno je momentalno obavještavanje korisnika putem telefona, sms ili email poruke.preventivnu zaštitu od provale, krađe i drugih kriminalnih […]

Kontrola pristupa

Sistemi kontrole pristupa omogućavaju zaštitu objekta ili njegovih pojedinih djelova  od neovlašćenog ulaska, kao i evidenciju ulaska i izlaska iz štićenog prostora, te kontrolu radnog vremena. Osnovni zadatak sistema je dozvola pristupa – ulaza ili prolaza – isključivo ovlašćenim osobama. Svi podaci se spremaju u  bazu podataka iz koje se mogu koristiti i u drugim […]

Monitoring centar

Centar za tehnički nadzor alarma je sistem koji omogućava daljinski nadzor parametara alarmnog sistema u realnom vremenu 24h dnevno. Sva dešavanja u alarmnom sistemu se automatski proslijeđuju monitoring centru koji reaguje po unaprijed definisanim procedurama. Sve ovo omogućava brzu i efikasnu reakciju u slučaju incidentnih situacija na objektu.Usluge monitoring centra su:obavještavanje korisnika i nadležnih službi u […]