Video nadzor

Funkcija sistema video nadzora je obezbjeđivanje informacija korisniku, najčešće fizičkom obezbjeđenju, ili vlasniku određenog objekta radi adekvatne reakcije, kao i arhiviranje informacija radi neke naknadne istrage.

Prilikom projektovanja sistema treba uzeti u obzir specifičnost objekta, položaj, njegovu namjenu itd.

Sistem video nadzora se sastoji iz:

• potrebnog broja spoljašnjih i/ili unutrašnjih kamera, zavisno od geometrije objekta, mogućih prilaza objektu, rasporeda prostorija koje treba nadgledati.

• odgovarajućih objektiva, sa ručnim ili automatskim podešavanjem otvora blende.

• centralnih uređaja, koji služe za obradu, i snimanje slika dobijenih od strane kamera, i prosljeđivanje do monitora, i monitora.

Video nadzori mogu biti:

Analogni sa rezolucijom slike do 720 x 576 piksela (D1)

Digitalni HD SDI sa rezolucijom slike do 1920 x 1080 piksela (Full HD)

IP sa rezolucijom slike do 2052 x 1536 piksela (Full HD)

Pravilnim izborom kvaliteta kamere obezbjeđuje se i kvalitet video signala. Kamere imaju različitu rezoluciju snimanja, osjetljivost na svjetlost, širinu ugla snimanja, mogu biti pokretne i fiksne, sa zumom i bez. Pored običnih kamera kojima je neophodna određena količina svetlosti da bi pružile kvalitetan video signal, postoje day/night infra red kamere, koje preko dana rade kao i obična kolor kamera, a kada nivo osvjetljenja padne ispod minimuma, automatski se prebacuju u crno bijeli režim rada. Za pokretanje i zumiranje koriste se PTZ pan-tilt-zum kamere kojima se upravlja preko upravljačke konzole, ili software-skim putem ako se radi o IP kamerama.

Video signal se od kamera dovodi do mjesta za nadzor i snimanje žičnim ili bežičnim putem. U zavisnosti od potreba krajnjeg korisnika, broja kamera, i namjene objekta, centralni uredaj za snimanje može biti:

Video kartica za racunar sa pratećim software-om i ulazom od 1 do 32 kamere gdje je objedinjena sva uloga centralnog uredaja za pregled, i snimanje.

DVR (digitalni video rekorder) ili NVR (mrežnii video rekorder) koji snimljeni materijal smiješta na hard disk (od 500GB do 4TB) u formatu koji je zaštićen od daljih naknadnih korekcija u Windows, Linux ili drugim operativnim sistemima.

Uređaji za snimanje se razlikuju po broju kamera koje se mogu priključiti (4,8,16,32), slika u sekundi (fps) koje mogu snimiti-prikazati, rezoluciji snimljenog materijala itd..

Snimanje se može vršiti u realnom vremenu, 24h dnevno, ili sa mogućnošcu detekcije pokreta-promjene u slici (motion detect) Time se štedi prostor na hard disku, a pregled snimljenog materijala je olakšan i ubrzan jer su snimljeni aktivni događaji, dok ako se ništa ne događa u posmatranom objektu nece biti ni arhivirano na hard disku zbog nepotrebnog zauzimanja prostora.

Svi DVR i NVR rekorderi imaju mogucnost udaljenog pristupa sa računara ili mobilnog telefona preko lokalne mreže ili interneta, što korisniku olakšava kontrolu i praćenje u realnom vremenu.

 

Max-Pro Podgorica u svojoj ponudi ima opremu sledećih proizvođača:

SAMSUNG

AVTECH

VIDEOSEC

AXIS

VIVOTEK

DVC

Iznajmite sistem video nadzora Više...