Our services

Design

U skladu sa zahtjevima kupca vršimo projektovanje sistema tehničke zaštite

Delivery & installation

Za sve naše kupce vršimo isporuku i montažu sistema tehničke zaštite renomiranih svjetskih brendova

Maintenance

U toku, i nakon isteka garantnog roka obezbjeđujemo rezervne djelove i pružamo usluge preventivnog i interventnog održavanja sistema